Nástenkový tender Rosovej, Borguľu a spol.

Autor: Peter Dráb | 10.11.2014 o 13:04 | (upravené 14.11.2014 o 18:54) Karma článku: 12,73 | Prečítané:  5547x

Ak ste si doteraz mysleli, že nástenkový tender sú schopní zorganizovať len Slota a jeho “hejslováci”, ste na omyle. Obdobu nástenkových tendrov má totiž v obľube aj zoskupenie SDKÚ - SMER-SD, partička, ktorá si v Bratislave a v Starom meste mimoriadne rozumie.

Obchodný model “nástenka”

Každý správny “nástenkár” vie, že pravidlom číslo jeden obchodného modelu “nástenka” je, aby sa o pripravovanej transakcii dozvedel len ten subjekt (prípadne subjekty), ktoré sa o nej dozvedieť majú. Pravidlo číslo dva hovorí, že nástenkový tender musí aspoň naoko vyhovovať čarovnému zaklínadlu, že “všetko prebehlo v súlade so zákonom”. A napokon, pravidlo tri, ktoré hovorí, že vzľadom na vyššiu mieru rizika musí byť zisk z tendra istý. V prípade odpredaja lukratívneho nehnuteľného majetku v bratislavskom Starom meste boli splnené všetky tri podmienky.

 

Zlaté vajce

V každej poriadnej kauze, musí ísť o poriadne peniaze. V našom prípade sú to pozemky a budova v absolútnom centre Bratislavy - Špitálskej ul. 29 a 31. Jedná sa o dve parcely o výmere 659m2 a 630m2, spolu teda 1289m2, na ktorých je umiestnená stavba pozostávajúca zo 6 bytov a 5 nebytových priestorov. Pri letmom pohľade na inzeráty v realitných kanceláriach je jasné, že cena za m2 pozemku v centre mesta sa pohybuje v rozmedzí od 1100€/m2 až po cca 1600€/m2. Ak zoberieme spodnú hranicu trhovej ceny ľahko zistíme, že len hodnota predávaných pozemkov pri cene cca €1100/m2 je 1.417.900€. Je preto zarážajúce, že znalec v posudku stanovil hodnotu pozemkov v prípade Špitálskej 29 na 342.475,71€ (519,68€/m2) a v prípade Špitálskej 31 len na 229.181,71€ (363,78€/m2), spolu teda 571.657,42€. Ešte raz zdôrazňujem, že pozemky v absolútnom centre mesta sa predávajú za minimálne 1100€/m2  a viac. Rozdiel v trhovej hodnote pozemkov a hodnote stanovenej znalcom a teda škoda, ktorá predajom pozemkov mohla MČ Staré mesto vzniknúť, je teda minimálne 846.000€. 

Ak si spomínate na kauzu “platinové sitká”, obvinený znalec pri výpočte hodnoty sitiek “zabudol” zohľadniť, že sitká sú vyrobené z platiny a nie z nejakého nehrdzavejúceho kovu. Podobnosť s  predajom nehnuteľností na Špitálskej 29 a 31 je v tom, že znalec si s najväčšou pravdepodobnosťou “nevšimol”, že pozemky sa nachádzajú v absolútnom centre mesta a ich hodnotu stanovil len ako hodnotu “nejakých pozemkov niekde v Bratislave”.

 

Verejná obchodná “súťaž” a schránková firmička

Nástenkový tender by sa nemohol zrealizovať, ak by zákon nevytváral pohodlný manévrovací priestor pre najrôznejšich kšeftárov. Ide o zákon č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí, ktorý hovorí, že v prípade, že obec predáva majetok v hodnote vyššej ako 40.000€, musí sa predaj uskutočniť verejnou obchodnou súťažou alebo dobrovoľnou dražbou. V prípade verejnej obchodnej súťaže potom postačuje, že oznam o súťaži obec zverejní po dobu najmenej 15 dní a to formou informácie na úradnej tabuli, na webovej stránke obce (ak takú má) a zároveň v miestnom periodiku.

Oznam o dvoch verejných obchodných súťažiach na odpredaj nehnuteľností na Špitálskej 29 a 31 zverejnila Rosová a jej  tím dňa 6.2.2013 na nástenke úradu aj na elektronickej úradnej tabuli, pričom súťažné podklady si uchádzači mohli vyzdvihnúť do 22.2.2013, 10:00 h. a ponuky bolo možné predkladať najneskôr do 22.2.2013 12:00 h. Oznam o súťažiach bol teda zverejnený presne 15 kalendárnych dní, z čoho 11 bolo pracovných. Už z uvedeného konania je evidentné, že zámerom mestskej časti nebolo súťažiť ale formálne vyhovieť zákonu. Výsledkom je, že do oboch súťaží sa zapojila presne jedna jediná firma, konkrétne realit K, s.r.o. A viete koľko zaplatila realit K, s.r.o. za pozemky aj budovu na Špitálskej 29 resp. 31? No predsa sumu, ktorú v oboch súťažných podkladoch MČ Staré mesto uviedla ako minimálnu. Inak povedané, vďaka dvom verejným obchodným "súťažiam" Rosová & spol.vysúťažili cenu, ktorá bola v súťažných podkladoch uvedená ako najnižšia prípustná. 

Ale späť k vítazovi oboch “súťaží”. Realit K, s.r.o. nie je žiaden renomovaný hráč na realitnom trhu ale prázdna firmička, ktorá až do nadobudnutia lukratívnych nehnuteľností, nevykazovala žiadnu obchodnú činnosť ani nemala žiaden majetok. Proste schránková s.r.o.-čka. Ako to už v takýchto prípadoch chodí, pred súťažami do nej niekto nalial cca 1,3mil € (z čoho 1.270.532€ je 5-ročný úver s úrokovou sadzbou 1,7% p.a.!, zvyšok je krátkodobý úver). Úver, samozrejme, nebol zabezpečený žiadnym majetkom, keďže firma nič nevlastnila. Ak uvažujete, že peniaze predsa mohli firme požičať jej spoločníci, sklamem vás, tí určite nemali z čoho. Za Realit K, s.r.o. stoja rovnakí advokáti ako tí, ktorí vlastnia Advokátsku kanceláriu KLIMKO&PARTNERS, s.r.o. Táto advokátska kancelária ani zďaleka nedisponuje takými tržbami ani takou hotovosťou, aby si mohla dovoliť požičať svojej firme 1,3 mil. €. Ako vyplýva zo súvahy za r. 2013 a 2012 na účtoch v bankách mali advokáti okolo Jozefa Klimka v r. 2013 cca 103.000€, v r. 2012 len 82.000€.  Zisk po zdanení dosiahli v r. 2013 len 14.965€, v r. 2012 bola táto spločnosť dokonca v strate -1.515€. Bankové úvery ku koncu r. 2013 nemala táto advokátska kancelária žiadne. Čo z toho vyplýva? Že advokáti v celej transakcii vystupovali len ako sprostredkovateľ a zároveň krytie pre niekoho, kto v celej transakcii nechcel byť videný…

 

Čerešnička na torte za 235.000€

Pomyselnou čerešničkou na torte je vyplatenie 235.000€ dvom nájomníčkam z bytov na Špitálskej 29 (117.500€ každej) bez zrejmého právneho dôvodu. Zákon totiž umožňuje nájomníkom vyplatiť kompenzáciu len do výšky preukázateľnej investície, ktorou nájomníci zhodnotili predmetnú nehnuteľnosť. Navyše, nájomníci sú jednak povinní preukázať vlastníkovi takúto investíciu a jednak vykonať ju až po písomnom súhlase vlastníka, tzn. MČ Staré mesto. Žiadne takéto investície sa nikde v dokumentácii neuvádzajú ani neboli preukázané a je evidentné, že ide o kompenzáciu fiktívnych nárokov. Podozrivá je aj skutočnosť, že záväzok vyplatiť 235.000€ nájomníčkam, postúpila v článku IV. kúpnej zmluvy MČ Staré mesto na kupujúceho, aby sa vyhla prípadným obvineniam, že bezdôvodne vyplatila 235.000€. Kupujúci však, celkom logicky, znížili kúpnu cenu o predmetnú sumu, čím MČ Staré mesto vznikla ďalšia škoda, tentoraz vo výške 235.000€.

 

Osoby a obsadenie, trestnoprávna rovina kauzy

Je jasné, že bez súčinnosti starostky MČ Staré mesto Tatiany Rosovej, by sa táto transakcia uskutočniť nemohla a je osobou, ktorá má v celej kauze najväčšiu zodpovednosť. Zaujímaví sú ale aj ďalší účinkujúci v tejto kauze. Lukratívny predaj majetku si totiž nenechal ujsť ani vplyvný mestský poslanec, protikandidát Rosovej v komunálnych voľbách v r. 2010, Ing. Martin Borguľa (SMER-SD) a aj Mgr. Paedr. Barbora Oráčová (SDKÚ), pravá ruka Tatiany Rosovej (Oráčová je o.i. aj predsedníčkou predstavenstva Staromestská, a.s., t.j. spoločnosti, ktorá v septembri 2014 zakúpila superdrahé čistiace autíčko). 

Na základe horeuvedených skutočností existuje dôvodné podozrenie, že konanie týchto osôb naplnilo skutkovú podstatu trestného činu “Marenie úlohy verejným činiteľom” v zmysle §327a Trestného zákona v súbehu s obzvlášť závažným zločinom porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku spolupáchateľstvom (§326 TZ), ako aj za prečin nepravdivého znaleckého posudku, tlmočníckeho úkonu a prekladateľského úkonu:

§327a TZ:

Verejný činiteľ, ktorý z nedbanlivosti nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci pri správe majetku obce hoci vedel, že tým môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí, a spôsobí tým škodu veľkého rozsahu na majetku obce, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

Vzhľadom na rozsah škody, ktorá mestskej časti nevýhodným prevodom majetku vznikla ako aj s prihliadnutím na skutočnosť, že konanie týchto osôb malo jednoznačne nedbanlivostný až úmyselný charakter, preto týmto

ž  i  a  d  a  m

aby, PhDr. Tatiana Rosová stiahla svoju kandidatúru na starostku MČ Staré mesto a aby Mgr. Paedr. Barbora Oráčová (SDKÚ), Ing. Martin Borguľa (SMER-SD) stiahli svoje kandidatúry na poslancov miestneho resp. mestského zastupiteľstva. Zároveň, týmto podávam trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu marenia úlohy verejným činiteľom v zmysle §327a Trestného zákona na horeuvedené osoby a zároveň podávam podnet na vykonanie kontroly na Najvyšší kontrolný úrad.
Rovnako žiadam, aby dvaja "opoziční" poslanci, podpísaní pod nevýhodným predajom PhDr. Štefan Holčík (NF) a Miloš Domorák verejne vysvetlili dôvody, pre ktoré neupozornili verejnosť na nevýhodnosť predaja nehnuteľností na Špitálskej 29 a 31 a zároveň, aby politické strany SIEŤ, SDKÚ, OKS, SZ a SMS ako aj občianske združenia Aliancia Stará tržnica, Mestské zásahy, Lions Club, Via Cultura, Susedia na dvore, DAAD, NEO, Kontakt a Národný trust verejne stiahli svoju podporu pre Tatianu Rosovú.

Doplnené 14.11.: Aliancia Stará tržnica nikdy nevyjadrila oficiálnu podporu žiadnemu kandidátovi na starostu MČ Staré Mesto a ako apolitické združenie bude spolupracovať s tým, koho si obyvatelia zvolia. Autor sa za nesprávne tvrdenie ospravedlňuje.


Prečo to robím pred voľbami?
O kauze predaja pozemkov som sa dozvedel náhodne na základe upozornenia od čitateľa môjho predchádzajúceho článku "Bordeltáňa Rosová, Bordelmilan Ftáčnik a vytunelovaná Bratislava". Nakoľko som presvedčený o tom, že je vo verejnom záujme, aby bol občan informovaný o závažných skutočnostiach týkajúcich sa hospodárenia ním volených zástupcov s majetkom a hodnotami, ktoré im zverili daňoví poplatníci (bez ohľadu na to, či je pred voľbami týždeň, mesiac alebo rok), rozhodol som sa s plnou vážnosťou a berúc do úvahy možné dôsledky, zverejniť všetky závažné informácie, o ktorých som sa dozvedel na základe podnetu od iných alebo v súvislosti s mojou vlastnou investigatívnou činnosťou.

S úctou,

občan Dráb
kandidát na poslanca do miestneho a mestského zastupiteľstva za MČ Staré mesto (volebný obvod č. 6)

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Minúta po minúte: Slováci vo voľbách rozhodujú o budúcnosti

Sledujte s nami naživo priebeh a výsledky parlamentných volieb 2020.

Stĺpček šéfredaktorky Beaty Balogovej

Vieme, čo nechceme. To je dobrý začiatok

Urobme rozhodnutie, za ktoré sa nám poďakujú generácie.


Už ste čítali?