Gorila 2 alebo: Najväčšia krádež druhej Ficovej vlády

Autor: Peter Dráb | 5.9.2013 o 16:15 | (upravené 12.9.2013 o 16:21) Karma článku: 15,31 | Prečítané:  38658x

Viete, čo je sen každého správneho “finančníka” ktorý podniká so štátom? 1.) Že rozdelí prirodzený štátny monopol na matku a dcéry; 2.) Že následne z materskej firmy vytiahne lukratívne aktíva a ziskové výkony a prevedie ich na dcérske firmy, ktoré v ďalšom kroku ovládne; 3.) Že vo “vyprázdnenej” matke nechá stratové výkony a dlhy a jemu zostanú očistené dcéry; 4.) Že do smrti bude ryžovať na lukratívnych dcérskych firmách a užívať si luxusný život. Dnes sa ten sen pre niektorých začal plniť a mne je z toho do plaču...

Poďme teraz na chvíľu snívať spolu s česko-slovenskými finančníkmi a precítiť sny našich žralokov:

 

1.) Sen o rozdelení prosperujúcej firmy na matku a dcérske spoločnosti

V tejto časti sna sú naši finančníci nevinne, pretože rozdelenie prirodzeného monopolu na matku a dcéry za nich spravila Európska únia. Je to výsledok procesu, ktorým SPP ako prirodzený monopol musel prejsť. Ten proces sa volá unbundling, čo v preklade znamená "oddelenie od celku." Pre Vás, ako občana je dôležité uvedomiť si, že SPP, a.s. ako pomyselné zlaté vajce slovenskej ekonomiky dnes tvorí niekoľko samostatných diamantov, predovšetkým dve dcérske spločnosti v 100% vlastníctve SPP:

Prvým diamatom a najvýnosnejším biznisom v rámci skupiny SPP, a.s. je preprava (tranzit) plynu, ktorý zabezpečuje EUSTREAM, a.s. (k dnešnému dňu ešte stále 100% dcéra SPP, a.s.). V tranzite plynu je Slovensko akousi diaľnicou pre zemný plyn do Európy a zároveň najväčším prepravcom ruského plynu v rámci celej EÚ! Prevádzkový zisk Eustreamu v r. 2012 bol 331,443 mil. EUR, čo je viac ako 10 miliárd SKK. V r. 2011 bol prevádzkový zisk 229,276 mil. EUR (takmer 7 miliárd SKK).1

Druhým diamantom je spoločnosť SPP-DISTRIBÚCIA, a.s. Jej zisk pred zdanením bol v r. 2012 139,06 mil. EUR (=4,19 mld. SKK) a zisk v r. 2011 dosiahol 132,79 mil. EUR (=4mld. SKK).2 Na rozdiel od tranzitnej siete (diaľnica) SPP-distribúcia vlastní distribučnú sieť ku koncovým zákazníkom, ktorými sú firmy a domácnosti (alebo ak chcete cesty 1. a 2. triedy k jednotlivým zákazníkom). Kumulovaný zisk Eustream, a.s. a SPP-Distribúcia, a.s. za roky 2011 a 2012 bol pred zdanením 25.190.000.000 SKK

Ale späk k nášmu snu. Žralokom (Petr Kellner a jeho PPF, J&T a JUDr. Daniel Křetínský) sa na konci roka 2012 podarilo úspešne nadobudnúť 49% podiel v materskej SPP, a.s. a tým pádom získali aj obchodné podiely v lukratívnych dcérskych spločnostiach. Sen začína takmer ideálne, avšak má jednu chybičku krásy: materská SPP, ktorá je 100% vlastníkom spomínaných dcér, má jeden veľmi stratový biznis a tiež kopu historických dlhov. Logicky teda vznikla potreba zbaviť sa matky a ponechať si dcéry. Žraloci teda začali snívať ďalšie sny.

______________

1Zdroj: Výročná správa Eustream, a.s. 2012.                                                                        2Zdroj: Výročná správa SPP-Distribúcia, a.s.

 

2.) Sen o vytiahnutí lukratívnych aktív z materskej firmy a o ich bezodplatnom preliatí do dcérskej spoločnosti, ktorú neskôr ovládnu.

Žraloci dlho nelenili a prakticky okamžite po ovládnutí SPP, a.s. začali realizovať svoj druhý sen. Vo februári 2013 na mimoriadnom valnom zhromaždení  rozhodli o prevode lukratívneho majetku v hodnote 2,439 mld. EUR3 (=73,5 mld. SKK) z materskej SPP, a.s. na dcéru Eustream, a.s. Majetok bol z matky na dcérsky Eustream prevedený bezodplatne formou nepeňažného vkladu. Ak vnímame túto transakciu v kontexte dnešnej "vlastníckej reorganizácie skupiny SPP," kedy daňovým poplatníkom zostane "odľahčená" matka a "finančníci" si za utajených podmienok ponechajú podiel vo "vyšperkovanom" Eustreame, môžeme s plnou vážnosťou vysloviť dôvodné podozrenie, že majetok štátu v obrovskej hodnote bol a je tunelovaný.

Mimochodom, neviem ako vám, ale mne "stretnutia akcionárov" SPP (tzn. štát [51%] zastúpený R. Ficom a finančníci [49%] zastúpení Patrikom Tkáčom, Ivanom Jakabovičom, p. Kellnerom a p. Křetínským) silno pripomínajú stretnutia postavičiek z gorilieho bytu na Vazovovej. Akurát, že zostava finančníkov čoby akcionárov SPP je trocha iná a opozičný politik popíjajúci kolu už nie je neškodným opozičným politikom, ale premiérom. Neviem, koľko majetku zostalo po tomto sne v matke, ale asi nie veľa. 2,439 miliardy EUR, ktoré z nej odliali je dosť veľa peňazí (stačili by napr. na platy učiteľov na päť rokov) a keďže finančníci netrochárili, historické dlhy (minimálne vo výške 118 mil. EUR), ktoré sa nahromadili ešte pred delením firmy na SPP matku, SPP-distribúciu a Eustream, naložili na novú matku SPP. A dosť peňazí je aj každoročná strata cca vo výške 75 mil. EUR, ktorú odľahčená matka vyprodukuje, pretože plyn musí predávať domácnostiam za nižšiu cenu, než za akú ho nakúpi. Ale to už je nasledujúci sen...

______________

3 Poznámky k individuálnym finančným výkazom za rok končiaci sa 31.12.2012, str. 40 (posl. odsek) a 41. Výpis z obchodného registra SPP, a.s.: Rozhodnutie SPP, a.s. ako jediného akcionára spoločnosti eustream, a.s., so sídlom Votrubova 11/A, Bratislava 821 09, IČO : 35 910 712 zo dňa 18.2.2013 spísaného vo forme notárskej zápisnice č. N 124/2013, Nz 5264/2013, NCRIs 5409/2013 došlo s účinnosťou ku dňu 28.2.2013 ku vkladu časti podniku SPP, a.s. do základného imania spoločnosti eustream, a.s.

 

3.) Sen o tom, že "vyprázdnenú" a zadĺženú matku spolu s jej stratovými výkonmi výhodne prevedú na štát.

Po veľkom majetkovm "upratovaní" v SPP, a.s. náš pán premiér včera oznámil významný triumf jeho "sociálnej" vlády (občas mám pocit, že pán premiér naozaj verí tomu, že tento národ je banda hlupákov). Ako povedal: "Vláda konečne prestala byť rukojemníkom zahraničných vlastníkov" a úspešne skrotila ceny plynu pre domácnosti (rozumej voličov). Zabudol ale dodať, za akú cenu...  Dielo "majetkovej reorganizácie" je dokonané, materská SPP je vybielená a lukratívne dcéry sú v tých správnych rukách.4

 

Čo ale s firmou, ktorá má dlh 118 mil. EUR a každý rok vám vygeneruje stratu minimálne vo výške 75mil. EURSPPvyrSprava.png? Samozrejme, že pre každého priemerne zmýšľajúceho manažéra je nezmyslom ďalej prevádzkovať takúto spoločnosť (čo potvrzuje aj výročná správa za r. 2012, viď obr. vpravo). Podľa štandardnej príručky tunelovania (vydanej v 90-rokoch 20. storočia) by sa takáto spoločnosť mala nechať čím skôr vykrvácať (uviesť do platobnej neschopnosti), mal by sa na ňu vyhlásiť konkurz a zostávajúce aktíva v konkurze výhodne rozpredať tak, aby veritelia/akcionári dostali sumu čo najviac blížiacu sa nule.

Avšak, problém novej materskej SPP je ten, že cca milión voličov si myslí, že je to ešte stále zlaté vajce slovenskej ekonomiky (kedy a či vôbec si tunelovane všimnú nie je úplne jasné) a že sú hrdí, že vlastnia 100% tohto skvostu, ktorý im pán premiér včera vybavil. Navyše, táto spoločnosť dodáva týmto domácnostiam "lacný" plyn a bol by to vcelku prúser, ak by ten plyn domácnostiam zrazu vypli, lebo spoločnosť skrachovala. Celú stratu teda bude musieť každý rok prefinancovať akcionár, ktorým je štát, ktorý financujú...domácnosti. Kruh sa uzavrel.

_____________

4 Agentúrna správa z idnes.cz: "Kľúčové dcérske firmy zostanú pod kontrolou EPH"

 

4.) Sen o luxusnom dolce vita česko-slovenského žraloka

Tento už asi poznáte z iných príbehov, užite si ho...

A teraz to najdôležitejšie:

Keďže všetci vieme, kto sú momentálni vlastníci SPP, a.s. a vieme, o čo im ide, netreba pochybovať o tom, že budú konať veľmi rýchlo. Podľa informácií, ktoré tento týždeň odzneli na hospodárskom výbore NR SR, vlastnícka reorganizácia SPP sa má dokončiť do konca septembra:

A my ju musíme zastaviť! Musíme čo najskôr dať tejto vláde jednoznačný pokyn, aby okamžite zastavila akúkoľvek vlastnícku reorganizáciu v skupine SPP, a.s. a v jeho dcérskych spoločnostiach a aby okamžite zrušila uznesenie Vlády SR č. 524/2013 zo dňa 4.9.2013, ktorým bola schválená "Informácia o preferovanom spôsobe reorganizácie skupiny spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s."

Priatelia, prvýkrát v histórii samostatného Slovenska máme my, občania tejto krajiny, šancu zastaviť tunelovanie diamantov slovenskej ekonomiky v štádiu, kedy to ešte je možné. Teraz, práve teraz, sa pred našimi očami deje niečo, čo neuveriteľne poškodí a zadĺži nielen nás ale aj naše deti a deti našich detí. Vy, ja, my všetci tejto chvíli stojíme pred dvoma možnosťami:

  1. buď to tunelovanie zastavíme a konečne si nenecháme skákať gorilami po hlave;
  2. alebo nad tým mávneme rukou a pár vyvolencom doprajeme obrovské bohatstvo, na ktoré sa im spoločne poskladáme, zatiaľ čo naše deti budú vyrastať bez rodičov, ktorí budú makať na týždňovkách za 500 eur, naši starci budú umierať v hnilých nemocniciach a naše školstvo nebude mať ani na šlabikáre...

Ak sa rozhodnete pre prvú možnosť a ako hrdý občan poviete DOSŤ, postup je nasledovný:

a) dať čo najrýchlejšie razantný POKYN Vláde SR, aby zrušila uznesenie Vlády SR č. 524/2013 zo dňa 4.9.2013.

Úplné znenie pokynu Vláde SR nájdete na facebook stránke uvedenej nižšie. Kliknutím na "Páči sa mi" skupiny "Stop tunelovaniu SPP, a.s. a jeho dcérskych spoločností" vyjadríte svoj SÚHLAS s obsahom hromadného pokynu a zároveň sa stanete jej členmi. Účelom vzniku uvedenej skupiny je teda zadanie hromadného pokynu Vláde SR a zároveň informovanie o ďalších aktivitách smerujúcich k zastaveniu tunelovania SPP. Demokratická matematika nepustí, aby bol hromadný pokyn legitímny, musí ho vyjadriť dostatočné množstvo občanov SR. 100.000? 200.000? Neviem, viem len, že nás musí byť veľa a to, čo chceme povedať musí byť jasné a jednoznačné.

https://www.facebook.com/stoptunelovaniuspp

b) požiadať o okamžité zverejnenie všetkých utajených dokumentov týkajúcich sa vlastníckej reorganizácie SPP, a.s.;

DOPLNENÉ 6.9.2013 O 15:30:
Vláda SR dnes po tlaku verejnosti zverejnila pôvodne utajený materiál č. 524/2013 "Informácia o preferovanom spôsobe reorganizácie skupiny spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - nové znenie." Pozrite sa, prosím na to aj vy, viac hláv-viac rozumu. Prípadnú spätnú väzbu/zistenia, prosím, do správy. Vďaka!

Dokumenty na stiahnutie:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=22830

c) podniknúť všetky dostupné právne kroky vrátane súdnych žalôb a trestných oznámení s cieľom zastaviť vlastnícku reorganizáciu SPP, a.s.

Situácia sa ešte dá zachrániť, musíte len konečne prestať veriť istotám a na chvíľu uveriť v samých seba, uveriť, že aj Váš hlas môže niečo zmeniť!

DOPLNENÉ 6.9.2013 o 12:00: Na protest prišlo cca 5 ľudí...
Vytvoril som udalosť na facebooku "Autoblokáda NR SR a Úradu vlády SR - Stop tunelovaniu SPP, a.s." (odkaz na udalosť TU), cieľom je autami zablokovať okolie Úradu vlády SR, NR SR prípadne aj sídla SPP, a.s. a hlasným trúbením vyjadriť požiadavku, aby Vláda SR okamžite zastavila akúkoľvek vlastnícku reorganizáciu skupiny SPP, a.s. Prejavy z tribúny nebudú, myslím, že je všetkým dostatočne jasné, o čo nám ide.
Viac info o blokáde, prečo práve blokáda autami a pokyny pre účastníkov nájdete na uvedenej facebook stránke.

PS: Keďže je vysoko pravdepodobné, že týmto blogom nepoteším pár vplyvných ľudí, chcem Vás dopredu upozorniť, že je dosť možné, že sa v mojom počítači pri náhodnej policajnej kontrole objaví video s detskou pornografiou, prípadne neohlásená daňová kontrola zistí únik alebo krátenie nejakej dane, alebo sa zistí iná závažná skutočnosť. Vopred ďakujem za Vaše pochopenie a Vašu podporu.

S úctou

Občan Dráb

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Komentár šéfredaktorky Beaty Balogovej

Vďaka patrí zodpovedným, ale to najťažšie nás len čaká

V tieto dni neplatia kategórie politickej odmeny alebo odplaty.


Už ste čítali?